DOTACE

Zpracováváme žádosti o dotace na klíč (OPIK, POVEZ, MPO).

Naše služby zahrnují:

  • dotační audit - zjištění vhodných dotačních titulů podle charakteru Vaší firmy a jejích podnikatelských aktivit
  • zpracování registrační žádosti o dotace EU
  • sepsání podnikatelského záměru / studie proveditelnosti
  • zpracování plné žádosti o dotaci z EU a jejích příloh
  • administrativa spojená s udržením dotace EU - (zpracování zpráv z realizace projektu, monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, žádostí o změnu podmínek, spolupráce při kontrole správních orgánů na místě realizace projektu, zajištění výběrových řízení)
  • účast na kontrolách projektů financovaných z dotace EU
  • a další...